ง่าย ขั้น ตอน การ ลง ทะเบียน ตาม ขั้น ตอน ที่ แนะนำ:

การ ปฏิบัติ งาน เว็บ แคม เป็น หนึ่ง ใน วิธี ที่ ง่าย ที่สุด และ ปลอดภัย ที่สุด เพื่อ ให้ เงิน ใน ผู้ใหญ่

ธุรกิจ. แบบ ลูกเบี้ยว ด้าน บน จะ ได้ นับ พัน ต่อ สัปดาห์ กับ การ ทำงาน น้อย กว่า 30 ชั่วโมง. เป็น แบบ ลูกเบี้ยว ที่ ดี เป็น เรื่อง ง่าย มาก. ให้ แน่ใจ ว่า คุณ มี เอกสาร ทั้งหมด ที่ เรา ต้อง พร้อม ก่อน ที่ จะ ลง ทะเบียน.

สำหรับ ข้อมูล เพิ่มเติม วิธี การ สร้าง ราย ได้ จาก หน้า แรก เป็น เว็บ แคม รุ่น ดู ข้อมูล เว็บไซต์ ของ เรา ได้ ที่: http://www.makemoney-homeworking.com

รายการ ตรวจ สอบ:
  • ตรวจ สอบ ว่า คุณ มี ทั้งหมด นี้
  • คอมพิวเตอร์
  • การ เชื่อม ต่อ บรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต - เป็น เร็ว ที่สุด
  • เว็บ แคม หรือ วีดีโอ และ บัตร จับ
  • E-Mail Address
  • สแกน เนอ ร์ หรือ กล้อง ดิจิตอล
  • เครื่องพิมพ์

การ ลง ทะเบียน เป็น ผู้ ใช้ Easy-interface มิตร.

นี้ คือ การ เริ่ม ต้น ของ การ ลง ทะเบียน. คุณ จะ เห็น หน้า จอ นี้ ครั้ง แรก


คน ส่วน ใหญ่ ต้อง เลือก "ลง ทะเบียน Easy". (ดู ภาพ) จาก นั้น กด "Submit" เพื่อ ไป ที่ หน้า จอ.

เลือก Easy ลง ทะเบียน ที่ นี่. หมายความ ว่า เพียง หนึ่ง คน (คุณ) จะ ลง ทะเบียน นี้.

เท่านั้น หาก คุณ ต้องการ ลง ทะเบียน เด็ก อื่น หรือ สาว หรือ คู่ และ คุณ ต้อง เลือก

"ลง ทะเบียน Advanced". คุณ ต้อง มี เอกสาร ทั้งหมด ของ รุ่น อื่น ๆ พร้อม ทั้ง.

"Easy ทะเบียน" -> เพียง หนึ่ง คน สามารถ ทำงาน ภาย ใต้ การ บัญชี. (One Model เว็บ แคม)

"Advanced ทะเบียน" -> มี ขีด จำกัด ของ ตัว แบบ ที่ คุณ ต้องการ ลง ทะเบียน ไม่ ได้ (นี้ เป็น ที่ แนะนำ สำหรับ สตู ดิ โอ และ คู่รัก, threesomes ฯลฯ (สอง หรือ มากกว่า งาน เว็บ แคม รุ่น สำหรับ บัญชี)

คุณ เลือก เพื่อ สร้าง บัญชี ใหม่.

ตอน นี้ คุณ ต้อง ใส่ "ชื่อ ผู้ ใช้ บัญชี ของ คุณ", "Password", "E-Mail Address" และ "ยอมรับ เงื่อนไข และ ข้อกำหนด".

เขียน ทุก สิ่ง ลง ใน กระดาษ เพื่อ ให้ คุณ ไม่ สามารถ ลืม ได้ ภายหลัง. คุณ ต้อง เข้า สู่ ระบบ ด้วย ข้อมูล นี้.

ใส่ "ชื่อ ผู้ ใช้ บัญชี" ลง ใน ช่อง สี เทา แรก. ทำให้ ง่าย แก่ การ รำลึก สำหรับ ลูกค้า ของ. มัน จะ ต้อง มี เอกลักษณ์. ถ้า คน อื่น มี การ เลือก "บัญชี ชื่อ ผู้ ใช้" คุณ ต้องการ คุณ ไม่ สามารถ ใช้. ป้อน อีก "ชื่อ ผู้ ใช้ Account".

แล้ว ป้อน รหัส ผ่าน "ของ ท่าน" ลง ใน ช่อง สี เทา ของ. คุณ มี อีก ครั้ง "พิมพ์" ลง ใน ช่อง ด้าน ล่าง.

แล้ว ป้อน "อีเมล ที่ อยู่ ของ คุณ" ลง ใน ช่อง สี เทา. เรา จะ ติดต่อ กับ คุณ รางน้ำ ที่ อยู่ อีเมล ที่ คุณ ป้อน. (เรา ยัง 24 ชั่วโมง Support Live Chat หาก ท่าน ต้องการ เร่ง ด่วน ช่วย)

ไม่ เลือก "I 'am Star Porn". คลิก Only "I 'am Porn Star" หาก คุณ ทำงาน หรือ ทำงาน เป็น Porn Star. คุณ ต้องการ ให้ เรา เวที ของ คุณ ชื่อ, ประวัติ, ภาพยนตร์-ประวัติ นอกเหนือ จาก เอกสาร การ ลง ทะเบียน ปกติ และ ข้อมูล. เพื่อน ร่วม งาน ของ เรา จะ ประเมิน ข้อมูล และ สถาน ที่ ใน ส่วน ที่ เหมาะสม. เรา มี โปรแกรม พิเศษ สำหรับ Porn ดาว.

คลิก อ่าน แล้ว "ยอมรับ เงื่อนไข และ ข้อ ตกลง".

แล้ว คลิก "Master Register Account" เพื่อ ไป ที่ หน้า ต่อ ไป.

หาก หน้า จอ อ้างอิง "" ปรากฏ ขึ้น ใส่ ไว้ ใน ฟิลด์ สี เทา, แน่นอน เช่น ใน ภาพ ด้าน ล่าง. แล้ว กด "Submit".

นี้ เพราะ ถ้า ฉัน รู้ ว่า คุณ เข้า สู่ ระบบ ใน เว บ แคม รุ่น ฉัน จะ ส่ง นักท่องเที่ยว จาก Online ปฏิบัติ งาน ของ เรา สถานะ Pages.

ถ้า คุณ ได้ รับ คำถาม ว่า สมาชิก "หรือ ผู้ ดูแล เว็บ" หรือ "ไม่ ทราบ" เลือก เว็บ มาสเตอร์ "" เช่น ใน ภาพ นี้

เมื่อ คุณ ป้อน ข้อมูล ทั้งหมด นี้ และ กด "ส่ง" คุณ จะ ไป ที่ หน้า ถัด ไป ที่ คุณ จะ ต้อง ป้อน ข้อมูล ส่วน บุคคล เรา ต้องการ.

ใน หน้า จอ ถัด ไป ที่ คุณ จะ ต้อง ป้อน ข้อมูล ส่วน บุคคล ของ คุณ ใน ช่อง สี เทา. ใน บรรทัด แรก ใส่ "ชื่อ ของ คุณ First", "ชื่อ Second" และ "นามสกุล" แล้ว วัน เกิด ของ คุณ และ ถ้า คุณ เป็น เด็ก หรือ สาว (หญิง) แล้ว หมายเลข (ID-Number) ของ หนังสือเดินทาง หรือ Drivers License, Passport วัน หมดอายุ "ID-วัน หมดอายุ" ประเทศ ที่ คุณ อาศัย อยู่ ใน จังหวัด / เขต ของ "รัฐ / จังหวัด ภาค" เมือง รหัส ไปรษณีย์ ของ เมือง ชื่อ ถนน และ บ้าน เลข ที่ ของ คุณ สัญชาติ และ ชาติพันธุ์ ของ คุณ ต้องการ ใน ภาพ ด้าน ล่าง ของ. ฟิลด์ ทั้งหมด ที่ มี "*" จะ ต้อง มี กรอก!

แล้ว เลือก ภาษา ที่ คุณ พูด ด้าน ล่าง. เพื่อ ให้ ลูกค้า ทราบ หาก พวก เขา สามารถ พูด กับ คุณ ใน ภาษา ของ คุณ.

หลังจาก นั้น คลิก ที่ "Submit ปุ่ม" เพื่อ ไป ยัง หน้า ถัด ไป ที่ คุณ จะ ต้อง ดาวน์โหลด และ พิมพ์ 2 หน้า กระดาษ เอกสาร ที่ คุณ ต้อง กรอก และ ลง นาม โดย
มือ. หลังจาก ที่ คุณ ได้ อัป โหลด เอกสาร เป็น ไฟล์ รูปภาพ. (Digital Photo กล้อง หรือ สแกน เนอ ร์ สร้าง ภาพ)

หลังจาก ที่ คุณ ป้อน ข้อมูล ส่วน บุคคล ของ คุณ มา ที่ หน้า นี้.

ที่ หน้า นี้ คุณ จะ ต้อง ดาวน์โหลด PDF Document. คลิก ที่ สี เทา "ดาวน์โหลด สัญญา ช่อง" ทาง ซ้าย ด้าน ล่าง ลูก ศร สี เขียว. เปิด เอกสาร นี้ ด้วย PDF-Reader และ พิมพ์ ออก เพื่อ ให้ คุณ มี เอกสาร กระดาษ.

หาก คุณ ไม่ ได้ ติด ตั้ง Adobe Reader ท่าน สามารถ ดาวน์โหลด ได้ ฟรี ที่
www. adobe.com หรือ Google สำหรับ "Download Adobe Reader".

เครื่องพิมพ์ จะ พิมพ์ 2 ด้าน เอกสาร ซึ่ง จะ มี ลักษณะ บาง อย่าง เช่น นี้

ข้อมูล ส่วน บุคคล ที่ คุณ ป้อน แล้ว ก่อน ที่ จะ เต็ม แล้ว ใน เอกสาร นี้ เท่านั้น ดังนั้น คุณ ต้อง ตรวจ สอบ ว่า พวก เขา จะ OK. หาก ท่าน พบ ข้อ ผิด พลาด ที่ ไม่ เปลี่ยนแปลง ใน กระดาษ.

อีก ครั้ง เริ่ม การ ลง ทะเบียน และ กรอก ข้อมูล ใน ช่อง ที่ ถูก ต้อง และ พิมพ์ PDF เอกสาร อีก ครั้ง กับ ข้อมูล ที่ ถูก ต้อง.

หาก ทุก อย่าง ถูก ต้อง เข้า สู่ ระบบ เอกสาร กระดาษ กับ คุณ ชื่อ. ตอน นี้ คุณ ได้ อัป โหลด หน้า นี้ 2 เป็น ภาพ ไฟล์. คุณ ต้องการ หนึ่ง ของ รูป แบบ ไฟล์ ที่ จะ อัพโหลด ไฟล์:

IMG, JPG, JPEG, CIF, TIFF, PNG หรือ BMP Files.

หาก คุณ มี รูป แบบ ที่ ระบุ ไว้ แล้ว ข้าง ต้น อื่น อัป โหลด จะ ไม่ ทำงาน. คุณ ต้อง แปลง แล้ว.
หนึ่ง ไฟล์ ควร เป็น ด้าน ล่าง 1 MB. คุณ สามารถ ใช้ "Save เป็น ตัว เลือก" ของ โปรแกรม สแกน เนอ ร์ ของ คุณ เพื่อ เลือก File Format. JPG เป็น วิธี ที่ ดี ที่สุด เช่น นี้ ทำให้ ขนาด ไฟล์ เล็ก.

คุณ ยัง สามารถ ให้ ภาพ ที่ มี ดี เว บ แคม หรือ กล้อง ถ่าย ภาพ ของ หน้า ใน แต่ละ สี และ อัป โหลด ให้ เรา. จะ อัพโหลด ไฟล์ รูปภาพ ใช้ หน้า เดียวกัน ที่ คุณ ดาวน์โหลด เอกสาร PDF ก่อน ที่ จะ พิมพ์ เป็น. โต้ตอบ อัพโหลด อยู่ บน ด้าน ขวา.

ตัวอย่าง เช่น

ใส่ รูปภาพ ไฟล์ ที่ c: / เจ้า คอมพิวเตอร์ หรือ รู้ ที่ มี.
แล้ว คลิก ใน ช่อง สี ขาว (ดู ปุ่ม) ของ หน้า แรก "ใน ช่อง" อัพโหลด ค้นหา ไฟล์ ที่ คุณ ต้องการ อัพโหลด ใน คอมพิวเตอร์ ของ คุณ. หาก คุณ มี แฟ้ม ที่ เชื่อม ต่อ ภาพ ดิจิตอล ของ กล้อง ไป ที่ มี การ ค้นหา ไฟล์.

เลือก ไฟล์ ภาพ แรก ก่อน จาก นั้น อัป โหลด โดย กด เทา อัพโหลด Box ใน บรรทัด เดียวกัน. เลือก ไฟล์ ภาพ ที่ สอง แล้ว อัป โหลด โดย กด เทา อัพโหลด Box ใน บรรทัด ที่ สอง.

ควร มี ลักษณะ อย่าง ใด อย่าง นี้.

ขั้น ตอน ต่อ ไป คือ การ อัพโหลด รัฐบาล ของ ท่าน ออก ID (Passport หรือ Drivers License หรือ คล้าย กัน).

เรา จำเป็น ต้อง ใช้ สี และ ชื่อ ภาพ, วัน เกิด และ ID Serial Number ต้อง ดี อ่าน. คุณ สามารถ สแกน หรือ ทำให้ ภาพถ่าย ที่ มี ภาพ กล้อง ต้องการ อธิบาย ก่อน.

หน้า จอ มี ลักษณะ คล้าย กับ การ อัพโหลด จอ สำหรับ เอกสาร กระดาษ:

ถ้า ทั้งหมด ก็ OK คุณ จะ เห็น หน้า เช่น นี้

หลังจาก ขั้น ตอน ที่ คุณ ต้อง เลือก Face สัน นี้.
เลือก "Face Photo นำ ภาพ ปุ่ม".
แสดง หน้า ใน เว็บ แคม และ คุณ แน่ใจ ว่า คุณ จำ.
เลือก "คลิก ที่ นี่ เพื่อ นำ ภาพ". ถ้า คุณ พอใจ กับ ผล คลิก ปุ่ม Submit ".

หาก คุณ ต้องการ ลอง อีก ครั้ง เลือก "เลือก Face Photo - ใช้ ปุ่ม Snapshot".

แสดง หน้า ใน เว็บ แคม และ คุณ แน่ใจ ว่า คุณ จำ. ถ้า คุณ มอง OK เลือก "(คลิก ที่ นี่ เพื่อ ใช้ ข้อมูล)". ถ้า คุณ พอใจ กับ ผล คลิก ปุ่ม "ส่ง".

หาก คุณ ต้องการ ลอง อีก ครั้ง เลือก "คุณ พอใจ กับ ภาพ ปัจจุบัน ของ คุณ ถ้า ไม่ คลิก ที่ นี่ เพื่อ ใช้ ใหม่ ปุ่ม".

ดู ที่ นี่:

แล้ว เลือก "ใบหน้า ID Photo - ใช้ Snapshon ปุ่ม". คุณ ต้อง ถือ ของ รัฐบาล ที่ ออก ภาพถ่าย ID ถัด จาก ใบหน้า. ถ้า ดู ตกลง ชน ที่ "คลิก ที่ นี่ เพื่อ ใช้ Snapshot" เพื่อ ไป ยัง หน้า ถัด ไป.

ใน หน้า ถัด ไป คุณ กรอก โปรไฟล์ ของ คุณ.

เลือก "คน ไบ โอ Data - ชุด ไบ โอ Data ปุ่ม". เลือก ชื่อ เสมือน คุณ ต้องการ ใช้.

สมาชิก จะ โทร หา ท่าน ที่ ใช้ ชื่อ นี้. ชื่อ นี้ จะ ถูก แสดง ใน หน้า ไบ โอ ของ คุณ หน้า เกี่ยว กับ ตัว คุณ. กรอก แบบ ฟอร์ม ที่ จำเป็น ทั้งหมด อย่าง ถูก ต้อง และ กด "Submit".

แล้ว ที่ สำคัญ:

เลือก วิธี ที่ คุณ ต้องการ ได้ รับ เงิน ของ คุณ. คุณ จะ ได้ รับ ราย ได้ ใน ทุก ประเทศ ที่ คุณ อาจ อยู่. สำหรับ เว็บ แคม รุ่น นอก สหรัฐอเมริกา, Epassporte เป็น ทาง เลือก ที่ ดี มาก.

เลือก วิธี การ ชำระ เงิน โดย การ กด ปุ่ม "เลือก วิธี การ ชำระ เงิน ปุ่ม".

เลือก วิธี การ ชำระ เงิน ที่ ต้องการ โดย การ คลิก ปุ่ม ขวา. ฉัน แนะนำ Epassporte ถ้า คุณ อยู่ นอก ประเทศ สหรัฐอเมริกา และ ตรวจ สอบ ว่า คุณ อยู่ ใน สหรัฐอเมริกา.

หาก คุณ ทำงาน ให้ เรา เป็น ฟรี ทุก หาก คุณ ไม่ ได้ Epassporte และ Epassporte บัตร เครดิต เรา จะ กำหนด ค่า สำหรับ คุณ. คุณ จะ ได้ รับ ฟรี บัตร เครดิต ของ ท่าน จะ อยู่ ที่ บ้าน ของ คุณ และ คุณ สามารถ ใช้ เพื่อ รับ เงิน จาก ทุก ธนาคาร Automatic Cash Machine (ATM) หรือ คุณ สามารถ ไป ช้ อป ปิ้ง กับ. คุณ ยัง จะ ได้ รับ เสมือน Visa Card คุณ สามารถ ใช้ เพื่อ ไป ช้ อป ปิ้ง ใน อินเทอร์เน็ต.

หลังจาก ที่ คุณ ได้ เลือก วิธี ที่ คุณ จะ ได้ รับ การ ชำระ เงิน คลิก ที่ "Submit".

หลังจาก นี้ จำนวน เงิน ขั้น ต่ำ ที่ ให้ คุณ เลือก. สำหรับ Epassprte ฉัน แนะนำ 100 ดอลลาร์ และ อาจ ตรวจ สอบ จำนวน เงิน ที่ สูง ขึ้น หาก คุณ ต้อง จ่าย ค่า ใช้ จ่าย ใน ประเทศ ของ คุณ สำหรับ การ เปลี่ยน การ ตรวจ สอบ เป็น เงิน.

หาก คุณ ต้องการ ช่วย ให้ คุณ สามารถ ติดต่อ เรา ได้ ที่ นี้ e-mail address: webcams@cuteboysonline.com

คุณ สามารถ พิมพ์ เอกสาร นี้ จะ เป็น อ้างอิง.

บุ๊ค มาร์ค และ แบ่งปัน

www.makemoney-homeworking.com - วิธี การ สร้าง ราย ได้ จาก การ ทำงาน หน้า แรก www.makemoney - homeworking.com

ให้ เงิน - หน้า แรก การ ทำงาน - วิธี การ สร้าง ราย ได้ จาก หน้า แรก ของ คุณ - วิธี ที่ ดี ที่สุด! - เป็น เจ้าของ Boss ของ คุณ

Makemoney ลิขสิทธิ์ homeworking.com